925 сорьцтой мөнгөн эдлэлийн бөөний худалдаа, CZ мөнгөн эдлэл

CZ чулуун хучилттай, MOQ нь загвар бүр нь 925 ширхэг эсвэл зарим төвөгтэй хэв маягийн хувьд 120 ширхэгийг хүлээн авах боломжтой 60 сорьцтой мөнгөн үнэт эдлэлийн бөөний худалдаа.